Privacybeleid

Loading...

1 Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier of bij het plaatsen van een bestelling.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de impressum. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2 Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mail) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

United People GmbH
Im Hammereisen 65
47559 Kranenburg

Telefoon: +49 (0) 2826 999 802
E-Mail: service@reellshop.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien er na het afsluiten van een domiciliëringsovereenkomst een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor domiciliëring) aan ons door te geven, zijn deze gegevens noodzakelijk voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, domiciliëring) gebeuren uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In geval van versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, afschermen, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Een aantal van onze internetpagina's maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • besturingssysteem
  • URL verwijzer
  • hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f van de AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of voor precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de verplichte bewaartermijnen voor gegevens - blijven onverlet.

Aanmelden op deze website

U kunt zich registreren op onze website om gebruik te maken van extra functies op de site, zoals het zich abonneren op de nieuwsbrief en het plaatsen van een bestelling. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

In geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, dealers en verzending van goederen

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van de contractverwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de bank die met de betalingsverwerking is belast. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub b van de AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of voor precontractuele maatregelen toestaat.

4. Sociale media

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)

Onze pagina's bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/policy

.Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelt, log dan uit uw Facebook-account.

Instagram Plugin

Op onze pagina's vindt u functies van de Instagram-service. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u bent ingelogd bij uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze pagina's zijn wij ons niet bewust van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Instagram deze gebruikt.

Raadpleeg het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Vrijhandelsassociatie, ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden aangemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interesse gerelateerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen vanuit uw Google-account advertentie-instellingen of u afmelden bij Google Analytics voor het verzamelen van uw gegevens zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kunnen de met Google Analytics Remarketing gecreëerde doelgroepen gekoppeld worden aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interesse gerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn afgestemd op uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) ook op een ander apparaat (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Zodra u uw toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dat doel aan uw Google-account koppelen. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden afgeleverd op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authenticated ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor advertentiepromotie over apparaten heen.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in uw Google-account via deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (art. 6, lid 1, sub a van de AVG). Voor gegevensverzamelingen die niet met uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotionele doeleinden.

Meer informatie en de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google onder: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversie tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie te volgen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google AdWords-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de website van een AdWords-adverteerder. De informatie verkregen met de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de AdWords adverteerders die gekozen hebben voor conversie tracking. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een tagpagina voor het traceren van conversies. Adverteerders verkrijgen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u hier bezwaar tegen maken door de Google Conversion Tracking Cookie eenvoudig te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.

Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google.: https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Bij reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, tijd dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse zijn verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn websiteaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u in de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website meet conversies met behulp van de bezoekersactie pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt om de website van de aanbieder te bereiken. Dit maakt een analyse mogelijk van de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en de toekomstige optimalisatie ervan.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden conform de gebruiksrichtlijnen van Facebook voor gegevens kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-operator niet worden beïnvloed.

In den Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie weitere Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de sectie Ad Settings (Instellingen aanpassen) op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. U moet daarvoor ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op het gebruik van Facebook gebaseerde reclame uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet of slechts op vrijwillige basis worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De in het nieuwsbriefregistratieformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de “Members area”) blijven hierbij onaangetast..

Customer Club

Wanneer u zich registreert bij de Customer Club, wordt uw e-mailadres gecombineerd met een aantal van uw persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam. Wij verwerken de bij de registratie verstrekte gegevens uitsluitend met uw toestemming conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres alsmede het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link "Unsubscribe" in de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming voor registratie te allen tijde met met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die verwerkt zijn voor ontvangst van uw aanvraag kunnen nog steeds legaal verwerkt worden.

Wij bewaren de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld zolang u op onze website bent geregistreerd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Mailjet

Deze website maakt gebruik van de diensten van Mailjet voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Mailjet SAS, 4 rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, Frankrijk.

Mailjet is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert ten behoeve van het abonnement op een nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van Mailjet in de EU.

Met behulp van Mailjet kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met Mailjet wordt verzonden, wordt een bestand dat zich in de e-mail bevindt (een zogenaamde web beacon) verbonden met de Mailjet-servers in de EU. Hiermee kunnen wij bepalen of er een nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie vastgelegd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende nieuwsbriefontvanger. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van nieuwsbrief campagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u niet wilt dat Mailjet uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elke nieuwsbrief een passende link aan. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrief direct op de website.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de nieuwsbrief te annuleren. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het kader van uw nieuwsbriefabonnement opslaat, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na het afmelden van de nieuwsbrief van onze servers en van de servers van Mailjet verwijderd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de “Members area”) blijven hierbij onaangetast.

Meer details vindt u in het privacybeleid van Mailjet op: https://www.mailjet.com/legal/privacy-policy/.

7. Plugins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste Web Fonts in uw browser cache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype gebruikt door uw computer.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq of naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

8. Betalingsaanbieders

PayPal

Op onze website bieden wij betaling via PayPal. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden uw betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van Art. 6, lid 1, sub a (toestemming) en Art. 6, lid 1, sub b (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst) van de AVG. U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

Klarna

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.