Retourneren

Loading...

Het modelformulier voor herroeping (PDF)

Mag ik goederen terugsturen als ze me niet bevallen of wanneer het om  defecte/gebrekkige producten gaat?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Wij verzoeken je om zoveel mogelijk gebruik te maken van de door ons digitaal aangeboden retourmethode die hieronder wordt beschreven. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening, tenzij je gebruik maakt van de door ons aangeboden retour aanmeldprocedure. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourneren vanuit de Benelux

Vul het bijgevoegde retourformulier in en plaats het terug in het pakket met de originele verpakking, die je wilt terugzenden. Klik daarna op het desbetreffende land in de onderstaande lijst van waaruit je de goederen wilt retourneren. Vul hier de benodigde informatie in, vervolgens krijgt je per e-mail het retourlabel toegezonden. Plak het op jouw pakket en breng het pakket samen met het ingevulde retourformulier naar het dichtstbijzijnde Deutsche Post partnerfiliaal. Meer informatie daarover vind je in jouw e-mail. Let op: bij het retourneren vanaf een adres buiten Nederland of België kunnen er kosten zijn verbonden.

Retouradres: United People GmbH, Im Hammereisen 65, 47559 Kranenburg, Duitsland.

Retourzendingen uit andere landen dan hierboven vermeld

Voor landen uit de EU verwijzen we je naar de corresponderende link op de internationale returnspagina (Engels). Helaas zijn wij niet in staat om een retourlabel te leveren aan klanten uit landen die niet op deze pagina vermeld staan. Als je je goederen wilt retourneren, stuur het pakket via vooruitbetaalde verzending met het ingevulde retourformulier aan ons terug. Wij dragen de kosten alleen als het een verkeerde levering (verkeerde items, defecte items) betreft.

Wat gebeurt er met mijn tegoedbon of gratis artikel als ik goederen retourneer?

Ingeloste tegoedbonnen worden niet terugbetaald of uitbetaald als je een gedeelte van of jouw volledige bestelling retourneert. Als de ingeloste tegoedbon is gebonden aan een minimale orderwaarde, wordt deze waarde gelijkgesteld aan de minimale totale waarde van jouw aankoop. Dit betekent dat, wanneer de minimale orderwaarde niet meer wordt bereikt als gevolg van een (gedeeltelijke) retourzending, de tegoedbon ongeldig wordt verklaard en de originele aankoopprijs zal worden gehanteerd. Hetzelfde geldt voor gratis artikelen, waaraan een minimum orderwaarde is gebonden. Houd er rekening mee dat als goederen geretourneerd worden waardoor de totale aankoopwaarde onder de minimum orderwaarde komt, het gratis artikel ook dient te worden geretourneerd of anders de originele prijs van dit artikel in rekening kan worden gebracht.